地 Laslappie van Mieliestronk

AFRIKA-RENAISSANCE

 

DIE Afrika-renaissance is 地 visie. Dit is vir die ontwaking van Afrika in sy geheel uit die donkerte van armoede en die onderontwikkeldheid van baie eeue耀odat die vasteland as 地 florerende bond van state op langelaas sy plek sal kan inneem in die galery van die w靡eld se voorspoedige ekonomiese en maatskaplike magsblokke.

 

Dit was ook die groot droom van Suid-Afrika se oud-pres. Thabo Mbeki. Op verskeie besoeke aan die buiteland het hy sy siening vir Afrika aan die w靡eld verkondig. Mnr. Mbeki was ook 地 voorvegter in die stigting van NEPAD (New Partnership for Africa's Development), 地 ambisieuse Afrika-inisiatief waartoe op 23 Oktober 2001 ooreengekom is in Abuja, Nigeri.

 

Kenners onderskei sekere sleutelaspekte vir 地 Afrika-renaissance. Dit sal byvoorbeeld nodig wees om te verseker:

   dat Afrika 地 toonbeeld word van stabiele en verantwoordelike demokrasie waarin vryhede gewaarborg, onbillike ongelykhede uitgewis en die gesag van die howe ondubbelsinnig erken word;

   dat wetenskaplike navorsing, onderwys en mediese dienste met alles tot ons beskikking bevorder word;

   dat 地 gesonde leefwyse en sporte aangemoedig  word;

   dat die klimaat geskep word waarin entreneurskappe kan gedy;

   dat vrye ondernemings ondersteun word om tot hul hoogste potensiaal te vorder;

   dat die kunste bevorder word;

   dat die vryheid van die pers gewaarborg word;

   dat besef sal word dat Afrika nie in isolasie kan bestaan nie en daar ook uitgereik moet word na die res van die w靡eld;

   dat die waarde van toerisme besef word;

   dat daar in die groot diversiteit van Afrika oral respek sal wees vir mekaar se godsdienste, geestesgoedere, kulture en kulturele erfenisse;

   dat almal sal saamstaan om die omgewing en ook ons natuurkundige erfenisse te bewaar.

Klik hier om terug te keer na die Laslappie-bladwyser

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad