Mieliestronk: Geskiedenis van Afrika Afrika — die stemme van gister

Ter inleiding
  

TOE die Europeërs Afrika begin verken het, het hulle hom “die Donker Vasteland” genoem. Vir baie mense was ons kontinent ’n uitgestrekte en gevaarlike plek vol barbare en wilde diere. Tog het Afrika in sy lang geskiedenis heelparty gevorderde en eksotiese beskawings gehuisves. Baie van hierdie ou kulture lę heel moontlik begrawe onder die sand van vergange eeue, maar dié waarvan ons wel weet, bied ’n interessante studieveld. Boonop is historici steeds besig om al hoe meer geheime van die kleurryke Afrika-geskiedenis te ontrafel.

In die eerste van vyf pakkende hoofstukke van hierdie aanbieding word slegs vlugtig vertel hoe die geskiedkundiges in hul Afrika-studies te werk gaan. Daarna word ontelbare eeue in ’n aantal blaaie saamgetrek vir ’n oorsigtelike beeld. Volledigheid is natuurlik heeltemal onmoontlik, maar hopelik sal ons vertellings die leser prikkel en aanmoedig om meer oor Afrika op te lees.

Klik dus nou hieronder op die hoofstuk waarheen jy graag wil beweeg:

'n Vrou van AfrikaHOOFSTUK 1: Historiese rekonstruksie: die verskillende middele wat deur historici gebruik word om die veelbewoë geskiedenis van ons vasteland na te speur

HOOFSTUK 2: Die voorgeskiedenis van ons kontinent en die uiteindelike swart verskuiwing na die suide

HOOFSTUK 3: Afrika-beskawings van weleer

HOOFSTUK 4: Die Arabiese inval in Noord-Afrika en gevolglike ontwikkelings voor die Europese kolonisasie van die vasteland

HOOFSTUK 5: Slawerny, die koloniale tydperk—en uiteindelik die era van onafhanklikheid

Sononder in die Afrika-bos

Foto: DLS / USFWS

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad van hierdie CD-ROM