Die tien gesigte van
AS

Deur A.S. van As

  1 

As van 地 hemelliggaam soos 地 planeet


地 As of spil is 地 denkbeeldige lyn waarom iets in die rondte draai. Die aarde, 地 tollende planeet, het ook s 地 as. Dit wys altyd in dieselfde rigting na die verre sterre, maar hel met omtrent 23,44ー na die een kant toe oor op die elliptiese baan wat dit om die son beskryf. Die gevolg van hierdie 都kewe aarde is dat die Noordelike Halfrond en die Suidelike Halfrond in die loop van 地 jaar beurtelings minder en meer sonlig ontvang. Daarom kry ons die seisoene耀omers met meer son en winters met minder.

  2   As van 地 voertuig se wiele

Meganiese asse is integrerende strukturele komponente van voertuie met wiele. Sulke asse handhaaf die posisie van die wiele relatief tot mekaar en tot die voertuig. Boonop het feitlik elke meganiese apparaat asse熔ok ons meganiese polshorlosies met hul verskillende assies wat tandwieletjies laat ronddraai.

Sekere Afrikaanse idiome oor hierdie soort as:
   Jy moet die as smeer
     (jy moet die vuil werk doen)
   Sy as het vasgebrand
     (hy het in die moeilikheid beland)

Illustrasies 1 en 2:
Negatief-weergawes van werke wat deur
Pearson Scott Foresman
beskikbaar gestel is en by Wikimedia Commons op die w靡eldwye web tot openbare besit verklaar is (途eleased into the public domain)

  3  

AS is verbrande hout (soos die spreekwoord mos ook lui)

Almal weet as is die fyn poeier wat agterbly nadat organiese dinge soos hout verbrand het. Wat almal egter nie weet nie, is dat die as van hout nie waardeloos is nie. Kaliumhidroksied kan byvoorbeeld daaruit verkry word om seep te kook.

As van 地 kampvuur


Sekere Afrikaanse idiome oor hierdie soort as:
   As is verbrande hout

     (ges aan iemand wat skaars haalbare of selfs onmoontlike veronderstellings
     maak en dan sy sinne met 殿s begin)

   Iemand se hand in die as slaan (iemand oortref)

   Iemand het uit sy as verrys
     (iemand wat figuurlik platgeslaan en verneder was, het weer
     opgestaan en hom laat geld)
   Iemand sit in sak en as
     
(iemand ervaar die grootste droefheid en terneergeslaenheid)

 

Foto: Walter Siegmund,
wat dit op hierdie bladsy by Wikimedia Commons op die w靡eldwye weg gelisensieer het ingevolge die
Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0-lisensie, waarkragtens deling en afgeleide werke op sekere voorwaardes vergun word
  

地 Urn van die Maja

   4 
   
AS van 地 gestorwene (die foto is van 地 urn, soos di waarin die verbrande oorskot van dooies tradisioneel bewaar is)
  
 
Die praktyk is in verskillende kulture gevolg om die as van 地 verbrande lyk in 地 urn, ook genoem 地 lykbus, te plaas. 地 Urn is 地 soort kruik of vaas. Die urn op die foto kom van die Maja, eenmaal 地 groot Mesoamerikaanse beskawing en tans die naam vir 地 bre verskeidenheid van Indiaanse volkere van die suide van Mexiko en die noorde van Sentraal-Amerika.

地 Idioom oor hierdie soort as:
   Sy as rus in vrede
     
(mag die oorledene tog rus h
     noudat hy nie meer hier is nie)

Foto: U.S. State.gov / 撤ublic Domain

   5     

AS van 地 vulkaniese uitbarsting

Die hoeveelheid as, verbrokkelde gesteentes en gesmelte rots wat vulkane van onder die aarde af oprisp, is geweldig. Indien daar 地 massiewe uitbarsting is, kan dit selfs gebeur dat die son in die omgewing van die vulkaan verduister word en die lug daarbo pikdonker raak.

Foto: U.S. Geological Survey

Die as van 地 vulkaan

Twee kante van 地 as-muntstuk uit die tyd van die Romeinse Republiek  6   

Die as, wat omstreeks  280 v.C. in gebruik gekom het, was 地 muntstuk van sowel die Romeinse Republiek as die Romeinse Ryk. Die muntstuk was aanvank­lik van brons en later van koper. Op hierdie verwerking van 地 ets van 地 as uit die tyd van die Romeinse Republiek, verskyn die twee gesigte van die mitologiese god Janus. Vir die Romeine was Janus die god van hekke, deure, beginne en eindes. Die maand Januarie is na hom genoem熔mdat hy tegelyk agtertoe sou kyk na die ou jaar en vorentoe na die nuwe.
  

Die urn wat die 殿s van krieket sou bevat  7 

Die AS van krieket

Die stryd om Die As (典he Ashes) is sedert 1882 地 kriekettoetsreeks waarin die nasionale spanne van Engeland en Australi kragte meet en tans al om die twee jaar plaasvind熔m die beurt in die genoemde twee lande. Die naam 泥ie As het sy oorsprong in 地 kammakastige 電oodsberig wat in die reeds genoemde jaar 1882 in 地 destydse Britse koerant, The Sporting Times, verskyn het. Daarin is Engeland se destydse krieketnederlaag teen Australi op die beroemde Londense krieketveld die Oval spottenderwys as die dood van Engelse krieket voorgestel. The Sporting Times het ook geskryf dat 電ie lyk veras sal word en die as saamgeneem sal word na Australi. Joernaliste het daarna nie op hulle laat wag nie en die daaropvolgende Engelse toer na Australi bestempel as die stryd om die As te herwin. Ten tyde van daardie toer is 地 kleinerige urn (kyk ook by nommer 4 hierbo), wat as van 地 ietwat onsekere herkoms bevat, deur 地 groep vroue van Melbourne, Australi, aan die besoekende Engelse krieketkaptein oorhandig. En daarmee was die naam Die As gevestig vir daardie gereelde Engels-Australiese wedywerings op die krieketveld.
  

Arseen ontbrand spontaan in chloorgas en brand dan met 地 groen vlam  8 

As is die chemiese simbool vir die element arseen

Die chemiese element arseen (As) is 地 berugte, giftige halfmetaal wat saam met sy verbindings in verskillende pes-, plant- en insekdoders en allooie gebruik word. Daar moet egter baie versigting te werk gegaan word met arseen, indien 地 mens hoegenaamd daarmee moet werk. Die arseenbesmetting van drinkwater kan byvoorbeeld gevaarlike afmetings aanneem, soos in Bangladesj en van sy buurlande waar dit tot 地 ernstige epidemie van arseenvergiftiging gelei het. In die menslike liggaam saai arseen verwoesting in die spysverteringskanaal en affekteer dit ook die brein, verskillende ander organe en selfs die vel傭aiemaal met 地 dodelike gevolg.
   Die element kom in baie allotropiese vorms voor, wat kan wissel van geel tot grys en swart van kleur. Dit slaan spontaan aan die brand wanneer dit in aanraking gebring word met die geelgroen gas chloor (soos op die illustrasie). Wanneer arseen s in chloor brand, is die vlam groen met 地 mooi vonke-vertoning, terwyl digte wit dampe van arseenchloried afgegee word. By gewone verbranding in die lug is die vlam van arseen blou.

Illustrasie: Histories (撤ublic Domain Old) / ietwat gewysig

  9 

Voorts is as. die afkorting vir die woord  殿anstaande
 

  10 

En uiteindelik beteken AS natuurlik ook  妬ndien!
 


Nagedagte: klein as-pekkies om oor te wonder...
 

As tot as
 

As 地 Koue Bokkevelder
by die Suidpool staan,
hoe koud moet dit raak
voor hy bokveld toe gaan?
(en van as tot as in die ys vergaan)

En as as die spil is
waarom die hele spul draai,
is dit nie die einste as
wat die ganse w靡eld swaai?
  

Dugeot, Mieliestronk.com


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad