Baasbrein
BELANGRIK: Hierdie speletjie vereis dat jou rekenaar Java moet kan
hanteer en natuurlik ook dat dit geaktiveer moet wees.
Met die vriendelike vergunning van
Karl Hörner van J*VA ON THE BRAIN.
B
esoek gerus sy webwerf by http://www.javaonthebrain.com vir nog
fantastiese Java-programme.

KEN jy die gewilde speletjie M a s t e r m i n d *? Daarin moet jy mos sekere gekleurde pennetjies in rye gaatjies inpas—die een ry ná die ander—en moet jy algaande probeer uitwerk presies hoe iemand anders sy of haar vier kleurpennetjies geplaas het waar jy dit nie kon sien nie.

Ons Baasbrein-speletjie werk op dieselfde manier. Maar die rekenaar is telkens die “ander speler” teen wie jy moet kragte meet.

Jy plaas jou kleurpennetjies in die gaatjies in die rye links (en werk van onder af boontoe deur elke ry).

•  Vir elke pennetjie wat die korrekte kleur het maar nie in die korrekte posisie is nie, verskyn daar (ná die voltooiing van elke ry) een klein wit pennetjie in die klein vierkantjie daarnaas.
•  Vir elke pennetjie wat  die korrekte kleur het asook in die regte posisie geplaas is, ontvang jy een klein swart pennetjie in die vierkantjie.
•  Maar jy word nie vertel presies watter kleure korrek is nie—dit moet jy self uitwerk.

As jy in die agtste en boonste ry nog nie die korrekte kleurvolgorde kon vind nie, sal jou rekenaar vir jou vertel wat dit is. Omdat die program in Engels geskryf is, sal jy maar daarmee vir lief moet neem dat jou rekenaar in Engels met jou kommunikeer!

   Om te begin, selekteer jy met watter kleure jy wil speel deur met jou muis daarop te klik op die blok aan die regterkant. Deur op ’n kleur te klik, word ’n sirkeltjie om die kleur aan- en afgeskakel. As jy niks selekteer nie, kies die rekenaar self vier kleure, te wete blou, groen, rooi en geel. As jy self die kleure kies, is dit vanselfsprekend dat jy nie minder as twee kleure mag selekteer nie!

Klik hierna op “Start”. Klik op die blok aan die regterkant op die kleurpennetjie wat jy, sê, heel links in die onderste ry wil plaas. Klik dan op daardie gaatjie in die ry om die betrokke kleurpennetjie daar te vestig. So gaan jy dan voort om elke gaatjie van ry tot ry te vul, totdat jy die korrekte keuses gedoen het—of nie daarin kon slaag nie.

Indien jy van voor af wil begin, klik eenvoudig “End” om die huidige kragmeting uit jou rekenaar se geheue te verwyder.
  

* Verontskuldiging: Die naam   M a s t e r m i n d   en die speletjie wat onder dié naam versprei word, is die eiendom van  H a s b r o   I n c.
Die rekenaarspeletjie op hierdie bladsy is ’n ooreenstemmende maar nie-amptelike produk, wat sonder winsbejag op die wêreldwye web aangebied word. Nóg dit nóg hierdie webblad word in enige opsig deur   H a s b r o   onderskryf.

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad