Mieliestronk-argief

Die bydrae hieronder is deur Mieliestronk op die web geplaas toe FIFA se Wêreldbeker 2010 nog taamlik ver in die toekoms gelê het. Die groot sokkerbyeenkoms gaan stellig spoedig in die geheue begin vervaag, maar die idees van die intrepreneur is natuurlik hoegenaamd nie verouderd nie—en kan moontlik steeds met vrug benut word deur iemand wat in toerisme belang stel.


Leerder van die Kaapse protea-wêreld se vindingryke idees rondom die Wêreldbeker-Sokkertoernooi van 2010

My aksieplan vir my eie
toer-onderneming

KoningsproteaMet die oog op die verwagte ekonomiese inspuiting vir Suid-Afrika van die Wêreldbeker-Sokkertoernooi in 2010, is leerder Wikus Groenewald van die Wes-Kaap gevra om ’n projek te doen oor hoe hy ’n sakeplan vir ’n toerisme-onderneming in daardie tyd in werking sou stel. Hier is Wikus se vindingryke aksieplan... genoeg om ander leerders en voornemende entrepreneurs kliphard aan die dink te sit...


Foto van Suid-Afrika se koningsprotea: ARS / U.S. Department of Agriculture


Wikus Groenewald: Inwerkingstelling van sakeplan


Akkommodasie vir toeriste wat Suid-Afrika tydens die Wêreldbeker-Sokkertoernooi in
2010 besoek


Projeksie vir sake-onderneming,
CWC Tours cc
(“See Western Cape” cc)
 

a)  Doelstellings:

My onderneming het ten doel om oorsese toeriste te teiken wat Suid-Afrika in 2010 tydens die Wêreldbeker-Sokkertoernooi besoek—met die verskil dat die toeriste in my visier nie die fanatieke sokkergeesdriftiges self sal wees nie, maar familie of vriende wat hulle op hul Suid-Afrikaanse besoek vergesel en eintlik vere voel vir sokker!

Terwyl die histeriese sokkeraanhangers dus van stadion tot stadion rondjaag om hul spanne te ondersteun, is daar altyd ’n goeie aantal veel rustiger meelopers wat eerder ’n vakansie sal waardeer waarin hulle meer van die mense, natuurlewe en natuurskoon van Afrika kan ervaar.

Uitvoeriger doelstellings:

• Ek wil die toeriste wat ek hiervoor werf ’n belewenis bied wat hulle nooit sal vergeet nie. Dit moet ook ’n volhoubare onderneming wees wat kan voortbestaan oor lange jare nadat die Sokkertoernooi van 2010 verby is.

• Ek wil met my onderneming die toeriste (sowat twintig op ’n keer) laat tuis gaan in die private huise van kennisse en vriende met wie ek ooreenkomste in hierdie verband gesluit het. Die toeriste oornag teen 120 Amerikaanse dollar per persoon per nag in die huise, waar hulle in die aand op ’n gesellige vleisbraaiery (of ander tradisionele ete) getrakteer word en die volgende oggend ’n regte boere-ontbyt sal kan nuttig. Ek betaal die deelnemende huiseienaars 300 Suid-Afrikaanse rand per persoon per nag vir hul dienste. Teen die huidige wisselkoers kan dit vir my ’n skoon wins van R580-00 per persoon per nag beteken, hoewel aanpassings natuurlik nodig sal wees om met die toekomstige wisselkoers rekening te hou. Met twintig toeriste sou dit egter vandag ’n ongehoorde inkomste van R11600-00 per nag vir my kon beteken.

• Soggens laai ek die toeriste by die onderskeie huise op en vervoer ek hulle met my pa se minibus (bestuur deur ’n werknemer, Gabriël Plaatjes). My doel is om vir hulle die Kaap, Boland, Weskus en omliggende streke in al hul grootsheid te laat ervaar, deurdat ek as toergids deurlopende kommentaar lewer om hulle oor alles in te lig. Die Waterkant, Kaappunt, Tafelberg se sweefspoor en Kirstenbosch kom op een dag aan die beurt, op ’n ander dag die Weskus en op ’n verdere dag weer Gordonsbaai, Bettiesbaai, Kleinmond, Hermanus en omstreke, ensovoorts. Daguitstappies kos ’n verdere (vir die oorsese toeriste baie bekostigbare) 60 Amerikaanse dollar per persoon, wat op die oomblik in ’n baie netjiese sowat 440 Suid-Afrikaanse rand omgeskakel kan word. Met twintig toeriste per keer beteken dit ’n bruto-daginkomste van R8800, maar petrolgeld, motorslytasie en natuurlik die loon van die toerbusbestuurder plus onvoorsienbare onkostes kan miskien die skoon wins tot nagenoeg R5000 afdwing.
 


b)  Naam:

Ek het tot die volgende naam vir my sakeonderneming besluit:
CWC Tours cc (die CWC is ’n letternaam en ’n soort afkorting vir “See Western Cape”). Dit is kort, maar na my mening heel beskrywend.
 

c)  Registrasieprosedures vir my onderneming:

Registrasie van my besigheid as ’n private onderneming (“Close Corporation”) geskied ingevolge die volgende riglyne wat vir sulke Suid-Afrikaanse besighede verskaf word deur die Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO) by http://www.cipro.gov.za :

Close Corporations
1. Application for Reservation of Name
2. Close Corporations Founding Statement
 
(Nota van webmeester: Leerders wat Wikus se aksieplan op die Mieliestronk-CD-ROM oopgemaak het en nie internet-koppeling het, nie, word aangeraai om die CD-ROM na byvoorbeeld ’n internet-kafee te neem om sodoende die inligting oor die volgende van die CIPRO-werf af te trek.)


d) 'n Ontwerp vir die logo van my onderneming (vir gebruik in briefhoofde, advertensies en buite-op die toerbussie):

Logo


e) Ligging van die onderneming en omgewingsfaktore:
  
Die “hoofkantoor” van die onderneming is gesetel in my eie huis, terwyl ons eie huistelefoon as kontak met byvoorbeeld die Kaapse toeriste-organisasie Captour of met voornemende kliënte kan dien. Ons huis is in Ruyterwacht, in die Noordelike Voorstede van die Kaapse Metropool, en is as sodanig baie sentraal geleë vir ’n onderneming soos hierdie. Mense wat hul huise beskikbaar stel vir die akkomodasie van (en Suid-Afrikaanse gasvryheid teenoor) die oorsese gaste, moet nie te ver van my af woon nie, sodat al die gaste soggens maklik vir hul daguitstappies opgelaai kan word.

Die deelnemende gashere en gasvroue sal nie lukraak gekies kan word nie, maar deeglik gekeur moet word vir hul sindelikheid, medemenslikheid en gasvryheid. Die onderneming sal dit byvoorbeeld nie kan duld dat van die gaste weens salmonella-vergiftiging na die hospitaal gejaag moet word nie – ook nie dat hulle in die nag oor motoronderdele of bierbottels in die agterplase struikel en hul bene breek nie!

Bedags sal ’n noodhulpkissie in die toerbussie ’n absolute noodsaaklikheid wees – met veral middels teen hoofpyn, maagongesteldhede en natuurlik rysiekte. Vir mense met gestremdhede moet gerieflike hulpmiddels beskikbaar wees om onder meer maklik in en uit die toerbussie te klim. Hiervoor sal geïmproviseer moet word na gelang van die spesifieke gestremdhede.
 

f) 'n Uitleg van my sakeonderneming:

Uitleg


g)  Uiteensetting van my promosieplan:

• Advertensie om my sakeplan in ’n internasionale toeristetydskrif te bevorder:

Advertensie


•  ’n Pamflet:

Pamflet

Photo: © South African Tourism


For all the World Cup “Tag-Alongs”…
 
See the Western Cape in all its glory while your friends are
blinded by those footballs!
Experience the true South African way of life… if really living
means much more to you than just soccer!
  
While the others in your touring party are rushing from stadium to stadium during World Cup 2010, you can relax among South African friends in thetranquility of the “Fairest Cape in all the World”…

• Enjoy fabulous South African home-cooking, braaivleis, boerewors,
biltong and much, much more;

• Taste the best of South Africa’s world famous wines;

• Stay with South Africans in their very own homes;

• Go on daily site-seeing tours in the Western Cape for experiences
you’ll never forget for as long as you live.

Longing to be part of it all? We are awaiting your call at
021 111 1111 right now!


Remember CWC cc …
C (see) the Western Cape, Close Corporation!

 

•  ’n Besigheidskaartjie:
 

Sakekaartjie

CWC cc

Wikus Groenewald
Business prop.
• Phone 021 111 1111 • Ruyterwacht, Cape Town

•  ’n Etiket:
 
Die enigse etiket, as en waar dit nodig mag wees, sal die vorm aanneem van die bestaande CWC-logo:

Etiket

•  Hieronder is ’n foto van ’n minitoerbus soos dié wat ek graag in my onderneming wil gebruik. Daar is plek vir tot dertig passasiers, as dit moet. (My pa se bussie is ietwat nederiger—daar is net plek vir twintig—maar ek sal vir eers daarmee moet volstaan.)

Toerbus

•  Pryse vir die dienste:
Die rand-ekwivalent van $120 (Amerikaanse dollar) per persoon per nag vir verblyf in private huis met badkamer en toiletgreriewe, tradisionele Suid-Afrikaanse aandete, bed en ontbyt ingegrepe.
Die rand-ekwivalent van $60 (Amerikaanse dollar) per persoon vir enige van die dagtoere soos uiteengesit in afdelings a) en f) van hierdie projeksie. Geen etes word tydens toere verskaf nie, maar die toerbussie sal rondom die middagete vertoef by eetplekke waar etes of versnaperinge gekoop sal kan word.
Afslag vir verblyf en toere soos ooreengekom vir groepe van minstens tien.

•   Idees om my onderneming te bevorder:
Bewenens advertensies in minstens ’n paar oorsese toeristetydskrifte word die internet ook benut met ’n persoonlike webwerf, waarheen voornemende toeriste kan skakel vanaf uitgesoekte portale wat spesiaal vir toeriste voorsiening maak.

Sodra die toeloop vir die Sokkertoernooi in alle erns begin, kan handbiljette op straat ook uitgedeel word.


h)  Naam van my enigste werknemer en sy verantwoordelikhede:

Gabriël Plaatjes, bestuurder van toerbussie en hulpverlener aan gaste met vervoer van bagasie en enige onvoorsiene noodsaaklikhede.
 


i) ’n Dienskontrak vir die enigste werknemer in my diens:

Dienskontrak

Aangegaan tussen:
Wikus Groenewald in sy hoedanigheid as alleeneienaar van CW Tours cc
Hierna verwys as ‘die werkgewer’
Adres van werkgewer: Ruyterwacht, Stad Kaapstad
En
Gabriël Plaatjes
Hierna verwys as ‘die werknemer’.

1. Diensaanvaarding:
Hierdie kontrak sal begin op …………………………… en sal voortgaan totdat diens beëindig is soos bepaal in klousule 7.

2. Plek van werk:
Toerbussie wat opereer van en na die perseel van die werkgewer.

3. Posbeskrywing:
Bestuurder van toerbussie wat hoogstens twintig passasiers kan vervoer; verleen ook hulp aan toeriste met die vervoer van hul bagasie en ander onvoorsiene noodsaaklike en / of humanitêre dienste (soos aan passasiers in rolstoele).

4. Pligte:
Bestuur toerbussie op roete wat aan hom verstrek word by die aanvang van elke toer.
Bestuur toerbussie op enige ander alternatiewe roete wat deur omstandighede genoodsaak mag word.
Sien om na passasiers wat hulp nodig het met vervoer van bagasie.
Sien om na passasiers wat oud en sieklik is of op ander maniere hulp nodig sou hê.
Sorg dat die toerbussie ná elke dagtoer aan die buitekant behoorlik gewas en binne gestofsuig word.

5. Werkure:
5.1 Normale werkure op Maandae tot Vrydae van 9.30 vm. tot 5.30 nm.
Met etenstyd van 1 nm. tot 2 nm.

Werkure op Saterdae dieselfde as op weekdae, met inagneming van oortydbetaling. Daar sal normaalweg nie op Sondae gewerk word nie, tensy omstandighede dit absoluut vereis.

5.2 Oortyd sal slegs gewerk word wanneer van tyd tot tyd daaroor ooreengekom is. Die werknemer sal oortyd per uur betaal word teen die koers van een en ’n half keer sy gewone loon per uur.

6. Lone:
6.1 Die werknemer se loon sal in kontant op die laaste Vrydag van elke week betaal word en sal soos volg wees: R1000-00 per week.
6.1.1 ’n Weeklikse vervoertoelaag van R 100-00.
6.1.2 Die werkgewer mag geen aftrekkings van ‘n werknemer se besoldiging doen tensy die werknemer skriftelik ingestem het tot die aftrekking nie.
6.2 Die totale waarde van die bogenoemde vergoeding sal soos volg wees: die totaal van klousule 6.1 en klousel 6.1.1.
6.3 Die werkgewer sal die werknemer se loon op of voor 1 Junie van elke jaar hersien.

7. Diensbeëindiging:

Enige van die partye kan hierdie ooreenkoms beëndig deur een week skriftelike kennis te gee gedurende die eerste ses maande van diens en vier weke kennis daarna.

8. Sondagwerk:

Enige werk op Sondae sal per ooreenkoms van tyd tot tyd tussen die partye wees. As die werknemer per geleentheid op ’n Sondag werk, sal hy / sy dubbel die loon betaal word vir elke uur gewerk.

9. Openbare vakansiedae:

Werk op ’n openbare vakansiedag geskied slegs per ooreenkoms, met ander woorde dit is vrywillig. As die werknemer op ‘n openbare vakansiedag werk, sal hy dubbel betaal word.

10. Jaarlikse verlof:

Die werknemer is geregtig op 3 weke betaalde verlof ná elke 12 maande van aaneenlopende diens. Sulke verlof moet geneem word op tye wat gerieflik is vir die werkgewer. Die werkgewer mag van die werknemer verwag om sy verlof te neem op tye wat met die werkgewer se verlof ooreenstem.

11. Siekteverlof:

11.1.1 Gedurende elke siekteverlofsiklus van 36 dae is ’n werknemer geregtig op ’n hoeveelheid siekteverlof met betaling wat gelyk is aan ‘n aantal dae wat die werknemer gewoonlik sou gewerk het gedurende ‘n tydperk van ses weke.
11.2 Gedurende die eerste ses maande diens is ‘n werknemer geregtig op een dag siekteverlof met betaling vir elke 26 dae wat hy / sy gewerk het.
11.3.1 Daar word van die werknemer verwag om die werkgewer so gou moontlik in kennis te stel van sy / haar afwesigheid van die werk as gevolg van siekte of besering.

12. Verlof vir gesinsverantwoordelikheid: Die werknemer is geregtig op drie dae verlof vir gesinsverantwoorlikheid teen volle betaling gedurende elke verlofsiklus indien hy / sy minstens vier dae per week vir die werkgewer werk.

13. Akkommodasie: Die werknemer het sy eie huis en word nie deur die werkgewer van akkomodasie voorsien nie.

14. Beskermingsklere:
Twee stelle uniforms sal voorsien word aan die werknemer deur die werkgewer en sal die eiendom van die werkgewer bly. By diensverlating moet die uniforms aan die werkgewer terugbesorg word.

15. Ander diensvoorwaardes of voordele:
 
………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………
  
………………………………………………………………………………………

16. Algemeen

 Enige wysigings aan hierdie ooreenkoms sal slegs geldig wees indien die wysigings skriftelik is en ooreengekom en onderteken is deur albei partye.

Ooreengekom en onderteken te ………………………………….
 
op hierdie……………….. dag van…………………… 20……………

………………….         ………………………
 Werkgewer              Werknemer
 


j)  Verskaffers:

Daar is geen klassieke verskaffers ten opsigte van hierdie soort diens nie. Private huiseienaars verskaf immers kos en herberg aan kliënte en word vergoed soos in afdeling a) van hierdie projeksie uiteengesit. Verskaffers van petrol en instandhoudingswerk aan toerbussie sou wel ook as “verskaffers” gereken kon word, maar hul pryse en dienste sou afhang van allerhande gebeurlikhede.

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad