100 Plus
Skakels na meer as honderd foto’s, illustrasies of ander afbeeldings van geskiedkundige figure

Klik op ’n skakel van jou keuse... As die prentjie verskyn het waarna jy soek, kan jy dit op jou drukker uitdruk... Elke afbeelding wat oopgemaak word, verskyn in ’n nuwe venster...

LET WEL: Ons seleksie bevat die afbeeldings van tientalle historiese persoonlikhede wat reeds oorlede is en slegs enkele selebriteite wat vandag nog lewe. Die lys kon natuurlik onmoontlik “volledig” gemaak word, want dan sou daar derduisende afbeeldings moes wees. Die Mieliestronk-gebruiker sal dus begrip vir ons beperkinge hê as hy of sy iemand soek wat “werklik hier hoort” maar nie by ons lys ingesluit is nie. Hou ook in gedagte dat dit ’n peperduur oefening kan wees om sekere vermaardes se foto’s te bekom. Ons moes ons merendeels beperk tot kopieregvrye foto’s wat weens kopiereg-verjaring of om ander redes in die sogenaamde “openbare domein” is.

        
•  Arafat, Jasser
 (1929-2004), Palestynse politieke en militêre leier wat eers Israel wou vernietig, maar later meer gematig geword het

•  Aristoteles
(384-322 v.C.), Griekse wysgeer en wetenskaplike

•  Neil Armstrong
(1930-    ), Amerikaanse ruimteman, eerste mens op die maan (20 Julie 1969)

•  Augustus   (63 v.C.-14 n.C.), eerste keiser van Rome

•  Austen, Jane
(1775-1817), tooangewende Engelse skryfster

•  Bach, Johann Sebastian
(1685-1750), groot Duitse komponis en orrelis

•  Barnard, Christiaan Neethling
(1922-2001), Suid-Afrikaanse chirurg wat die eerste hartoorplanting op ’n mens gedoen het

•  Beethoven, Ludwig van
(1770-1827), groot Duitse komponis

•  Bismarck, prins Otto Edward Leopold von (1815-1898), Pruisies-Duitse staatman en argitek van die unifikasie van Duitsland

•  Blair, Tony (1953-    ), Britse premier  (1997-    )

•  Boleyn, Anne (ca. 1507-1536), tweede vrou van Henry VIII, koning van Engeland. Sy is onthoof en die koning het spoedig daarna met Jane Seymour getrou

•  Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861), Engelse digteres en politieke denker 

•  Calvyn, Johannes  (1509-1564), Franse teoloog en belangrike kerkhervormer

•  Churchill, sir Winston  (1874-1965), Britse politikus en groot twintigste-eeuse staatsman (foto toon hom as jong man)

•  Clinton, Bill  (1946-    ), Amerikaanse president (1993-2001)

•  Columbus, Christopher  (1451-1506), Italiaans-Spaanse ontdekkingsreisiger wat na die Nuwe Wêreld gevaar het

•  Copernicus, Nicolaus (1473-1543), Poolse sterrekundige

•   Curie, Marie (1867-1934), Pools-Franse fisikus wat saam met haar man, Pierre, baanbrekerswerk op die gebied van radioaktiwiteit gedoen het 

•  Da Gama, Vasco (ca. 1469-1524), Portugese ontdekkingsreisiger wat die seeroete na Indië om die Kaap ontdek het

•  Danton, Georges Jacques (1759-1794),  leier in die Franse Revolusie

•  Darwin, Charles  (1809-1882), Britse wetenskaplike en grondlegger van die moderne evolusieteorie

•  De Coubertin, baron Pierre Fredi (1863-1937), Franse “vader” van die moderne Olimpiese Spele

•  De Wet, genl. Christiaan (1854-1922), SA staatsman en Boeregeneraal

•  Dias, Bartolomeu (ca. 1450-1500), Portuguese ontdekkingsreisiger wat die eerste om die Kaap gevaar  het 

•  Dickens, Charles   (1812-1870), uiters gewilde Engelse skrywer

•  Disney, Walt (1901-1966), Amerikaanse  tekenprent-vervaardiger en rolprentmaker

•  Edison, Thomas Alva (1847-1931), Amerikaanse uitvinder

•  Einstein, Albert (1879-1955), Duits-gebore Amerikaanse fisikus en vader van die relatiwiteitsteorie

•  Elizabeth I (1533-1603), koningin van Engeland en Ierland (1558-1603)

•  Freud, Sigmund (1856-1939), Oostenrykse grondlegger van die psigoanalise

•  Gagarin, Joeri  (1934-1968), Sowjet-ruimtevaarder en  eerste mens in die ruimte

•  Galileo, volledige naam Galileo Galilei (1564-1642), Italiaanse fisikus en sterrekundige

•  Garbo, Greta (1905-1990), Sweeds-Amerikaanse aktrise

•  Garibaldi, Giuseppe (1807-1882), Italiaanse revolusionêr en leier in die stryd om die unifikasie van Italië

•  George V (1865-1936), Britse koning (1910-1936)

•  Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832), Duitse digter, dramaturg, skrywer en wetenskaplike 
  

•  Gorbatsjof, Michail
(1931-     ), laaste leier van die Sowjet-unie

•  Handel, George Frideric (1685-1759), Duits-Engelse komponis

•  Hannibal  (247-182 v.C.), Carthaagse generaal wat die Alpe met ’n groot leër op die rûe van olifante oorgesteek het om die Romeine in Italië aan te val

•  Hillary, sir Edmund Percival (1919-    ), Nieu-Seelandse veroweraar van die berg Everest in 1953

•  Hitler, Adolf (1889-1945), magtige diktator van Nazi-Duitsland

•  Jeanne d'Arc (Joan of Arc, Johanna van Arkel), (1412-1431), Franse heldin wat net negentien jaar oud geword maar ewigdurende roem verwerf het

•  Jonker, Ingrid (1933-1965), Suid-Afrikaanse digteres

•  Joubert, Petrus Jacobus (1831-1900), kommandant-generaal van die Z.A.R.

•  Julius Caesar (100-44 v.C.), Romeinse veldheer en staatsman

•   Kennedy, John F. (1917-1963), Amerikaanse president wat deur ’n sluipmoordenaar vermoor is

•  King, Martin Luther, Jr.
(1929-1968), Amerikaanse burgerregte-leier

•  Kruger, S.J.P. (Paul) (1825-1904), president van die Z.A.R. in die Anglo-Boereoorlog

•  Lafayette, markies de  (1757-1834), Franse generaal en staatsman wat ’n prominente rol in die Franse Revolusie gespeel het

•  Langenhoven, Cornelis Jacob (1873-1932), Afrikaanse skrywer, digter en politikus; digter van Die Stem

•  Leonardo da Vinci (1452-1519), Renaissance-kunstenaar en uitvinder, onder meer. Een van die wêreld se buitengewone genieë 

•  Lincoln, Abraham (1809-1865), Amerikaanse president wat slawerny afgeskaf het

•  Linnaeus (of Von Linné), Carolus (1707-1778), Sweedse plantkundige en vader van die stelsel van hiërargiese klassifikasie
van organismes

•  Livingstone, David (1813-1873), Skotse dokter, sendeling en  ontdekkingsreisiger in Afrika

•  Lodewyk XV1 (1754-1793),  Franse koning wat sy troon in die Franse Revolusie verloor het en later onthoof is 

•  Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1882), gevierde Amerikaanse digter

•  Luther, Martin (1483-1546), Duitse teoloog wat die Protestantse Hervorming geïnisieer het 

•  Mandela, Nelson (1918-       ), die veroordeelde vryheidsvegter wat uiteindelik die triomferende staatshoof van ’n nie-rassige Suid-Afrika geword het

•  Marie Antoinette (1755-1793), gemalin van koning Lodewyk XVI van Frankryk, wat soos haar man onder die valbyl gesterf het

•  Maria Stuart, koningin van Skotland (1542-1587), wat ná ’n gebeurtenisryke lewe onthoof is

•   Marx, Karl (1818-1883), Duitse politieke filosoof en revolusionêr wat saam met Friedrich Engels die moderne Kommunisme  gegrondves het

•  Médicis, Catherina de (1519-1589), Franse koningin-moeder en ’n aanstigter van die Bartholomeusnag (23 op 24 Augustus 1572) toe duisende Hugenote vermoor is

•   Metternich, prins Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, von (1773-1859), Oostenrykse staatsman en diplomaat, en die  dominant persoon in die Europese politiek tussen 1814 en 1848

•   Michelangelo (eintlik Michelangelo Buonarroti) (1475-1564), Italiaanse kunstenaar en een van die invloedrykste kunstenaars van die Renaissance

•   Milton, John (1608-1674), invloedryke Engelse digter

•   Mirabeau,
Honoré Gabriel Riqueti, Comte de
(1749-1791), Franse revolusionêre staatsman

•   Monroe, Marilyn (eintlik Norma Jean Mortenson) (1926-1962), Amerikaanse filmlegende

•  Morse, Samuel (1791-1872), Amerikaner bekend vir sy uitvinding van die elektriese telegraaf en die Morse-kode

•   Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791), Oostenrykse komponis
  

•   Napoleon I (1769-1821), keiser van die Franse en mees dominante figuur in die moderne Europese geskiedenis voor Adolf Hitler

•   Napoleon III (1808-1873), keiser van die Franse wat die Napoleontiese ryk in die middel van die negentiende eeu laat herleef het

•   Nelson, Horatio (1758-1805), Britse vlootbevelvoerder wat in die Napoleontiese Oorloë ’n volksheld geword het

•   Newton, sir Isaac (1642-1727), Britse wiskundige en fisikus, een van die voorste wetenskaplikes van alle tye

•   Nightingale, Florence (1820-1910), Britse verpleegster en hospitaalhervormer

•   Nobel, Alfred Bernhard (1833-1896), Sweedse skeikundige, uitvinder en filantroop uit wie se boedel die geld vir die Nobel-pryse verhaal word

•  Obama, Barack Hussein (1961- ), wat in 2008 die eerste sogenaamde “Afrika-Amerikaner” geword het wat tot president van die VSA verkies is
 

•   Pasteur, Louis (1822-1895), Franse skeikundige, bioloog en grondlegger van die   mikrobiologiese wetenskap

•   Pawlof, Iwan Petrowitsj (1849-1936), Russiese fisioloog, veral bekend vir sy studies oor refleksgedrag en sy proefnemings met honde 

•   Perikles (ca. 495-429 bc), beroemde staatsman van die antieke Griekeland

•   Pierneef, Jacob Hendrik (1886-1957), begaafde Suid-Afrikaanse kunstenaar 

•   Plato (ca. 428-ca. 347 v.C.), invloedryke ou Griekse filosoof

•   Poe, Edgar Allan (1809-1849), Amerikaanse skrywer, veral bekend om sy kortverhale oor die geheimsinnige en makabere

•  Presley, Elvis Aaron (1935-1977),  Amerikaanse sang-legende 

•   Pretorius, Andries (1798-1853), geniale Boereleier na wie Pretoria genoem is

•   Rabin, Yitzhak (1922-1995), premier van Israel wat in ’n sluipmoordaanslag gesterf het

•   Raphael (eintlik Raffaelo Sanzio) (1483-1520), Italiaanse skilder en een van die toonaangewende kunstenaars van die Italiaanse Renaissance

•  Reagan, Ronald  (1911-2004), Amerikaanse president (1981-1989)

•   Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), wat as die grootste Nederlandse kunstenaar beskou word 

•   Rhodes, Cecil John (1853-1902), Britse koloniale staatsman en finansier, een van die vernaamste bevorderaars van die Britse heerskappy in Suidelike Afrika

•   Robespierre, Maximilien François Marie Isidore de (1758-1794), invloedryke  leier ten tyde van die Franse Revolusie  

•   Schiller, Friedrich von (1759-1805), Duitse digter, dramaturg, filosoof en geskiedkundige, wat tot een van die grootste dramaturge in die Europese letterkunde gereken word

•   Scott, sir Walter (1771-1832), Skotse skrywer en digter

•   Seme, Pixley ka Isaka
(18..-1951), “vader van die ANC”.

•   Shakespeare, William (1564-1616), Engelse digter en dramaturg wat in ’n groot deel van die wêreld steeds as die heel grootste dramaturg beskou word

•   Shaw, George Bernard (1856-1950),  Iers-gebore dramaturg 

•   Smuts, Jan Christiaan (1870-1950), Suid-Afrikaanse leier wat ’n voorstander was van sterk bande met Brittanje en die Statebond

•   Sokrates (ca. 470-ca. 399 v.C.), invloedryke ou Griekse filosoof

•   Sontonga, Enoch (1873-1905),  komponis van Nkosi Sikelel' iAfrika

•   Stalin, Josef  (1879-1953), magtige diktator van die Kommunistiese Sowjet-unie

•   Stanley, sir Henry Morton (1841-1904), Brits-Amerikaanse joernalis en toonaangewende ontdekkingsreisiger in Afrika

•   Stephenson, George (1781-1848), Engelse spoorwegingenieur en pionier van die stoomlokomotief

•   Teresjkowa,  Walentina (1937-     ), Sowjet-ruimtevaarder en die eerste vrou in die ruimte

•   Thatcher, Margaret Hilda, barones (1925-   ), Britse premier (1979-1990), bekend as die “Ystervrou”

•   Tiberius (42 v.C.- 37 n.C.), keiser van Rome (14-37 n.C.). Jesus is tydens sy heerskappy gekruisig

•   Trotsky, Leon (1879-1940), Russiese Marxistiese revolusionêr

•  Verwoerd, Hendrik Frensch (1901-1966), SA premier in apartheidsjare (1958-1966). Vermoor in parlement deur ’n geestesversteurde bode

•   Victoria (1819-1901), Britse koningin wat van 1837 tot met haar dood geregeer het, die langste heerskappy in die Britse geskiedenis 

•   Voltaire (naam aangeneem deur François-Marie Arouet) (1694-1778), Franse  skrywer en intellektueel

•   Von Braun, Wernher (1912-1977), Duits-gebore Amerikaanse vuurpyl-ingenieur en ontwerper van die vuurpyl wat met vloeibare brandstof werk

•   Washington, George (1732-1799), eerste president van die VSA

•   Watt, James (1736-1819), Skotse uitvinder, beroemd vir sy revolusionêre verbeterings aan die stoomenjin

•   Zeppelin, graaf Ferdinand von (1838-1917), Duitse militêre offisier wat die lugskip ontwerp het wat die zeppelin genoem is

     

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad