’n Ster-aanbieding van Mieliestronk.com 

500 plus

Meer as ’n halwe
 duisend

Afrikaanse idiome
met hul verklarings
  

Klik op skakel vir die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A--D 

Afd. 2
E--J 

Afd. 3
K--R 

Afd. 4
S--Y


Afdeling 4 (S—Y)  

S

Iemand uit die saal lig — iemand beroof van sy posisie (in byvoorbeeld ’n rugbyspan of ’n bestuursliggaam).

Dis ’n hele sabbatsreis daarheen — dis ver soontoe.

Sak, Sarel — moenie so oordryf nie.

Een brandsiek skaap steek die hele trop aan — een slegte mens kan die hele gemeenskap se ondergang beteken.

Slaags raak — baklei.

’n Sak sout met iemand opeet — genoeg ondervinding saam met iemand opdoen sodat julle mekaar goed leer ken.

Dis net die oortjies van die seekoei -- wat aan ons bekend is, is slegs ’n baie klein deeltjie van die volle waarheid of die eintlike probleem (goeie alternatief vir die Anglisistiese "punt van die ysberg").

Meng jou met die semels, dan vreet die varke jou — as jy slegte geselskap opsoek, word jy ook sleg.

Met jou siel onder jou arm loop — verveeld wees en nie weet hoe om die tyd te verwyl nie.

Hoe meer siele hoe meer vreugde — hoe meer mense daar is, hoe plesieriger gaan dit.

Soos ’n splinternuwe sikspens lyk — baie netjies en windmakerig aangetrek wees.

Iemand skaakmat sit — iemand so vaskeer (figuurlik) dat daar geen uitkomkans vir hom is nie.

Deur skade en skande word ’n mens wys — deur sware onderญvinding raak jy verstandig.

Almal of alles oor een kam skeer — almal of alles op dieselfde manier behandel, sonder om enige onderskeid te maak.

’n Tong soos ’n skeermes h๊ — bitsig en kwetsend in jou gesprekke wees.

As die skoen jou pas, moet jy dit maar aantrek — as jy skuldig is, moet jy dit wat ges๊ is maar op jouself toepas.

Die stoute skoene aantrek en iets doen — al jou moed bymekaarskraap en iets doen.

Skoenmaker, hou jou by jou lees — bepaal jou by dit waarvan jy iets weet en moenie jou bemoei met dinge waarvan jy geen benul het nie.

’n Skuifmeul kry — ’n kans kry om uit die moeilikheid te kom.

Skouer aan die wiel gooi —daadwerklik optree.

Die argument hou nie meer steek nie — die argument geld nie meer nie.

Daar is ’n skroef los by hom — hy is nie reg wys nie; hy is nie by sy volle verstand nie.

Daar is ’n slang in die gras — iewers is iets nie pluis nie, dinge lyk verdag.

Jou dae in ledigheid slyt — nooit ’n steek werk verrig nie.

Die son trek water — dit word laat.

Son in die weste, luiaard op sy beste — as dit laat word, is die luiaard die fluksste.

Alles vir soetkoek opeet — alles glo wat jy hoor.

Die spit afbyt — die gevaarlikste of moeilikste werk (of die vuil werk) doen.

Steen en been kla — baie kla.

Vier stewels in die lug l๊ — onderstebo l๊.

Stiefmoederlik behandel — sleg behandel,

Met ’n stink spoed beweeg — vreeslik vinnig beweeg.

’n Stok in die wiel steek — iets verhinder; iemand dwarsboom.

Iemand onder stof loop — iemand onderstebo loop of baasraak.

In die stof byt — sneuwel.

’n Stofwolk opskop — vreeslik te kere gaan, maar niks uitrig nie.

Met die stroom saamgaan — slaafs doen wat die meerderheid doen of die tydgees navolg.

Die strop om die nek h๊ -- pas getroud wees (skertsend).

Die beste stuurlui staan aan wal — dis maklik om ander te kritiseer as jy nie in hul posisie is nie.

Die strydbyl begrawe — vrede sluit.

Iets uit jou duim suig — iets versin.

Uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor — klein kindertjies s๊ ’n ding soos hy is sonder om die waarheid te verbloem.

Dit sal jou suur bekom — jy sal daarvoor boet.

Een swaeltjie maak nog geen somer nie — een goeie teken is nie genoeg nie.

Jou brood in die sweet van jou aangesig eet — baie swaar ’n bestaan maak.

T

Ek het nog g’n taal of tyding ontvang (oor wat my familielede in Londen aanvang nie) — ek het niks gehoor (oor wat hulle alles daar doen nie).

Iets met lang tande doen — iets te๋sinnig doen.

Jy moet hare op jou tande h๊ — jy moet jou man kan staan.

Met ’n mond vol tande sit — beteuterd sit en niks praat nie.

Jou tande vir iets slyp — jou klaarmaak om iets te geniet.

Die kinders sit en tande tel — die kinders sit en luister wat die grootmense praat.

Ek laat nie op my tone trap nie — ek laat niemand my beledig nie.

Trou is nie perdekoop nie — trou is ’n ernstige stap.

Oos wes, tuis bes — in jou eie huis is jy die gelukkigste.

Hy is ouer as twaalf — jy kan hom nie sommer fop nie.

Jou twak is nat — jy sal dit nie regkry nie, dit sal misluk.

Sy turf sit — sy plan het misluk; hy kry dit nie reg nie.

U

Lyk soos ’n uil op ’n kluit -- eensaam, beteurterd, onnosel lyk.

’n Uiltjie knip — ’n bietjie slaap.

Jy kan nie net spog nie, jy sal moet uithaal en wys — dit help nie om net te koop te loop met wat jy kan doen nie, wys vir ons waartoe jy in staat is.

Sy is uitgeknip haar ma — sy lyk net soos haar ma.

Heeltemal uitrafel — ongebonde te kere gaan.

V

Die swakker vat (die skone geslag) — die vrou.

Met vlie๋nde vaandels slaag — met groot sukses slaag.

Met anderman se vere (geleende vere) pronk — iets gebruik wat aan ’n ander behoort en dan die eer daarvoor ontvang.

Ver van jou goed, naby jou skade — as jy nie naby jou besittings is om ’n ogie daaroor te hou nie, word dit deur ander mense verniel.

Iemand iets aan die verstand bring — iemand iets goed laat begryp.

Geen vinger verroer om iemand te help nie — niks doen om iemand te help nie.

Die vinger op die wond l๊ — wys waar die gebreke is.

Lang vingers h๊ — geneig wees om te steel.

Iemand op die vingers tik — iemand berispe.

My vingers jeuk om dit te doen — ek is baie lus om dit te doen.

Die vingers verbrand — in die moeilikheid kom (deur in ’n ander se sake in te meng).

Tweede viool speel — ondergeskik wees.

Onder valse vlag vaar — jou uitgee vir iemand anders as wat jy is.

Dis vinkel en koljander (die een is soos die ander) — die twee dinge of mense is presies eenders (veral ges๊ van ’n identiese tweeling).

Nog vis, nog vlees — nie ’n deel van die een groep nie en ook nie van die ander nie.

Ho๋r vlieg as jou vlerke lank is — te weelderig vir jou vermo๋ lewe; iets probeer doen wat bokant jou vermo๋ is; meer onderneem as waartoe jy in staat is.

Vlerksleep by ’n meisie — by ’n meisie kuier om haar liefde te wen.

Twee vlie๋ in een klap slaan — twee dinge gedoen kry deur een daad.

’n Vlieg in die salf — ’n onaangenaamheid wat ’n saak bederf.

Lyk soos ’n vlieg wat in karringmelk geval het — spierwit aangetrek wees.

Vlie๋ vang — met ’n oop mond sit.

’n Ou vo๋l met kaf probeer vang — ’n bedrewe persoon probeer kul.

Elke vo๋l sing soos hy gebek is — elkeen handel na sy aard en volgens sy eie insigte.

Ek het ’n vo๋ltjie hoor fluit dat...  — ek het ๊rens verneem dat...; ek het ’n gerug gehoor dat...

Voet in die wind slaan, jou uit die voete maak — vinnig padgee, vlug.

Met die verkeerde voet uit die bed klim — in ’n slegte bui opstaan.

Vra is vry en weier daarby — jy mag wel enigiets vra, maar dit kan jou ook geweier word.

Jou vuurdoop deurstaan — die moeilike aanvanklike toets slaag (byvoorbeeld jou eerste dag in ’n nuwe skool waar ontgroening nog nie afgeskaf is nie).

Weet hoe die vurk in die hef steek — presies weet hoe sake staan.

W

Voor op die wa wees — vrypostig wees.

Om die waarheid te s๊, moet ek lieg — ek kan werklik nie met sekerheid s๊ nie.

Die kop bo water hou — net nie ten onder gaan nie, net lewe.

Gods water oor Gods akker laat loop — sake hulle loop laat neem.

Groot lawaai, weinig wol (meer lawaai as wol) — ges๊ van iemand wat baie praat, maar min doen.

Die mens wik; God beskik — die mens oorweeg wel hoe om dinge te doen, maar God bestier ons we๋.

Wolf skaapwagter maak — iemand wat onbetroubaar is ’n verantwoordelike taak gee.

’n Wolf in skaapklere —  ’n skynheilige mens.

Met die honde blaf en die wolwe huil — met almal saampraat.

Wors in ’n hondestal soek — iets soek waar jy dit nie sal kry nie.

Van jou wysie af raak — gek word.

Y

Die ys breek — ’n begin maak met ’n lastige saak.

Smee die yster terwyl dit warm is — benut die geleentheid solank daar nog geesdrif is (byvoorbeeld deur gou jou bankbestuurder vir ’n lening te vra nadat jy hom oortuig het dat jy ’n goeie sakeplan het).

Ysterklou in die grond slaan — vasstaan of vinnig weghardloop.  

Klik op skakel om te beweeg na die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A--D 

Afd. 2
E--J 

Afd. 3
K--R 

Afd. 4
S--Y 


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad