N EPAD
—die visie en die werklikheid

NEPAD-logoNEPAD—sę ’n waarnemer—kan voortreflik slaag, maar net as ’n kultuur van werklik begeesterde, ywerige werkers in die veels te rustige Afrika geskep kan word. Hulle moet yweraars wees wat nie sal vra wat die węreld gaan doen om Afrika te help nie, maar wat Afrika gaan doen om homself te help...

NEPAD-logo    

N

EPAD is ’n visie—’n verbeeldingryke en doelgerigte toekomsplan uit Afrika en vir Afrika. Die naam is ’n letternaam, wat min of meer saamgetrek is uit die beginletters van The New Partnership for Africa’s Development.

As sodanig bied NEPAD ’n strategiese raamwerk vir die opheffing en vernuwing van ons vasteland, sodat Afrika-lande mettertyd en uiteindelik ook met vervulling en trots hul volwaardige plekke in die ry van ekonomies gesonde nasies moet kan inneem.

Die beleidsdokument waarin die raamwerk van die visie vervat is, is opgestel nadat die Organisasie vir Afrika-Eenheid (OAE) ’n mandaat daarvoor gegee het aan die vyf staatshoofde wat dit geďnisieer het, te wete Suid-Afrika, Algerië, Egipte, Nigerië en Senegal. Op die 37ste spitsberaad van die OAE in Julie 2001 is die beleidsdokument formeel aanvaar. (Die OAE is nou vervang deur die AU, oftewel Afrika-unie.)

Die ontstaan van NEPAD was meer as broodnodig. Geweldige uitdagings wat Afrika op die oomblik in die gesig staar, moes dringend aangespreek word. Dit is kwessies soos die eskalerende armoede, onderontwikkeling en die voortgesette marginalisering van die vasteland. ’n Radikale ingryping deur Afrika se leiers was dus eintlik gebiedend noodsaaklik.

NEPAD se vernaamste oogmerke is toe as volg aangestip:

a) Om armoede uit te wis;
b) Om Afrika-lande, gesamentlik en afsonderlik, op ’n pad van volhoubare groei en ontwikkeling te plaas;
c) Om ’n einde te bring aan die marginalisering van Afrika in die globaliseringsproses en om sy volle en voordelige integrasie in die węreldekonomie te bevorder;
d) Om die bemagtiging van vroue te versnel.

 

Die beoogde resultate is:

• ekonomiese groei en ontwikkeling en verhoogde werkskepping;

• verminderde armoede en ongelykheid;

• die diversifisering van produktiewe bedrywighede, verhoogde internasionale mededingendheid en verhoogde uitvoere;

• verhoogde Afrika-integrasie.

 

Die bestuur het ten doel om:

• Afrika se vermoë te versterk om die leiding in sy eie ontwikkeling te neem;

• die vermoë te verseker om onderhandelings te voer oor belangrike ontwikkelings wat koördinasie oor die hele vasteland verg;

• die implementering te versnel van belangrike samewerkingsooreenkomste vir ontwikkeling en projekte wat reeds goedgekeur is of onderneem gaan word;

  bykomende buitelandse hulpbronne vir ontwikkeling te mobiliseer.

Die hoogste gesag vir die implementering van NEPAD berus by die staats- en regeringshoofde van die Afrika-Unie (voorheen bekend as die Organisasie vir Afrika-Eenheid).

State dien drie-drie as streke saam in die implementeringskomitee, wat jaarliks aan die leiers van die AU verslag doen. Die bestuurskomitee bestaan uit die persoonlike verteenwoordigers van die staats- en regeringshoofde en hou toesig oor die uitvoering van ontwikkelingsprogramme. Die NEPAD-Sekretariaat koördineer die inwerkingstelling van projekte wat deur die implementeringskomitee goedgekeur is.

Wat sę ontleders omtrent NEPAD? Daar is universele eenstemmigheid dat Afrika, om verskeie redes, reeds hopeloos te lank aan die agterste speen moes suig in ’n węreld waarin ongelyke ekonomiese verdelings en die kloof tussen ryk en arm elke dag des te duideliker uitstaan.

Die grandiose toekomsplan om daadwerklik iets te doen omtrent die groot verknorsing van Afrika in die breë, moet dus meer as verwelkom word.

Elkeen wat al deur die fleurige woordrykheid van sulke toekomsvisies moes worstel, sal egter noodwendig wil wonder in watter mate lugkastele in werklikhede omgeskep kan word te midde van die oneindig baie remskoen-situasies wat steeds bestaan.

Woorde wek maar voorbeelde wek, is ’n ou Afrikaanse spreekwoord. Dit beteken dat dit beter is om ’n voorbeeld te stel as om lippetaal te gebruik. En om ’n voorbeeld te stel kan ook beteken om jou moue op te rol en hard te werk.

NEPAD kan voortreflik slaag, maar net as ’n kultuur van werklik begeesterde, ywerige werkers in die veels te rustige Afrika geskep kan word—wat nie sal vra wat die węreld gaan doen om Afrika te help nie, maar wat Afrika gaan doen om homself te help.

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad