Die wonderlike wêreld van
 Optiese illusie
(vervolg)

Deur PIETER LOUW  

<<<Terug na eerste bladsy<<<


3. ONMOONTLIKE FIGURE

3.1 KANIZSA-DRIEHOEK

IN die volgende optiese illusie "sien" die oog 'n duidelike wit regop gelyksydige driehoek waar geen driehoek in werklikheid getrek is nie (ONDER),

 

3.2. FREEMISH-KRAT

DIE volgende onmoontlike figuur kan wel geteken, maar nie gebou word nie (ONDER).

 

3.3 ONMOONTLIKE FIGURE

NOG  onmoontlike figure wat geteken, maar nie gebou kan word nie (of, soos in die geval van die veelpotige olifant, nie kan bestaan nie):

   
  
   
LINKS: 'n Onmoontlike vierkant.

  
BO: 'n Onmoontlike driehoek.BO: Hoeveel pote het die olifant?

  
  
LINKS: 'n Drietandvurk wat net op 'n plat vlak kan bestaan.

BO: 'n Krat wat niemand sal kan bou nie.


BO: 'n Moer wat enige loodgieter of werktuigkundige tot raserny kan dryf.


 
LINKS: Die wiel van waansin.

  
4. TEN SLOTTE

EK wil dus afsluit met die stelling:

Onwillekeurig wil 'n mens graag glo wat jy sien, maar 'n mens moet in gedagte hou dat die brein die beeld wat oor die algemeen waargeneem word by voorbeeld 'n natuurtoneel in 'n driedimensionele perspektief intrepeteer, terwyl tekeninge  tweedimensioneel voorgestel word en dus die brein kan verwar (as 'n mens dit so kan stel). Gesigsbedrog bestaan en dit is 'n onweerlegbare feit.

Kul jou hier, kul jou daar en siedaar. Wat die oog sien, is dus nie altyd die waarheid nie, maar soms die skepping van die een of ander mens om 'n siel soos ek te verwar.

___________

BRONNELYS
1. Astounding Optical Illusions – Katherine Joyce
2. Eye Teasers – Charles H. Paraquinn
3. MathWorld – A Wolfram Web Resourse – Die Internet
4. Are Impossible Figures Possible? – S Jablan
5. The Nature of Visual Illusion – M Fineman
6. The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Geometry – D Wells
7. Psychologie online – Die internet
8. Illusions – Franz Müller-Lyer

   


<<<Terug na eerste bladsy van hierdie projek<<< 
 

Terug na die inhoudsblad