’n Los pit uit die Mieliestronk

Mieliepit

My kweekhuisie

DIE volgende plan is bedink vir die skooltaak van ’n leerder wat gevra is om ’n eie kweekhuisie te bou. Die idee is stellig nie volmaak en volledig uitgewerk nie, maar miskien tog vindingryk genoeg om hier geplaas te word—en ander leerders aan die dink te sit hoe om daarop te verbeter!
 

BENODIGDHEDE vir die bou van my kweekhuisie:

                   •   Kisplanke ALMAL 2,5 cm breed:Lengtes van planke vir mure van kweekhuis:
16 planke x 50 cm;  24 planke x 45 cm; 16 planke van 21,25 cm
Lengtes van planke vir dak van kweekhuis:
8 planke x 70 cm; 8 planke x 45 cm

 

•  Vier vierkante van termoplastiese “glas” (bv. Perspex),
    elk 50 cm x 50  cm

    Twee reghoeke van Perspex, elk 70 cm x 50 cm

 

•  Plat en hoekige metaalstukke vir hegting d.m.v. skroewe

•  Skarniere

•  Kort skroewe

•  Sterk epoksie-kleefdeeg (Pratley Putty)

 


Bou van my kweekhuisie:

Ek maak agt identiese muurpanele deur vir elkeen planke van die volgende afmetings byeen te bring:

Waar die planke bymekaarkom, heg ek hulle aanmekaar met plat metaal-hegstukke en kort skroewe:

Wanneer die agt muurpanele almal voltooi is, plaas ek twee-twee van hulle netjies opmekaar en skuif  ’n Perspex-vierkant tussen elke paar panele in. Dan skroef ek die hele “toebroodjie” met nog skroewe aanmekaar.  Die vier los mure sal nou almal soos vierkantige vensters met glasruite lyk.

Hierna heg ek die vier mure deur middel van hoekige hegstukke aanmekaar wat ek by die hoeke vasskroef:

By die een hoek skroef ek egter nie hoekige hegstukke vas nie, maar skarniere wat net so lyk en wat die een muur soos 'n deur sal laat oop- en toeswaai. By die ander kant van die “muur-deur” is daar natuurlik ook geen hegtings nie.

Die vier muurtjies saam vorm nou ’n kissie (maar waarvan die een muurtjie kan oopswaai) wat só lyk:

My dakpanele word byna net soos die mure gemaak ...

 

... maar daar is nie ’n groep vensterruite nie -- binne-in elke “toebroodjie” is net ’n hele oop stuk Perspex om uiteindelik die maksimum sonlig in die kweekhuisie in te laat.

Die twee dele van die dak word soos ’n tent staangemaak en aan die bokant geheg -- waarna die dak bo-op die mure geplaas en met epoksie-kleefdeeg daaraan vasgesit en verstewig word. Driehoeke van Perspex word spesiaal in hul gewenste groottes gesny om die gewels van die huisie te vorm en word ook met kleefdeeg in posisie gehou.

Die huisie kan nou buite met die dak in ’n oos-wes-rigting geplaas word sodat die son dit maksimaal van die noordekant af kan belig. Planne kan geprakseer word om ronde metaalstawe aan die binne- of buitekant by die vier hoeke in die grond in te kap om te keer dat die wind die kweekhuisie omwaai! Die huisie kan uiteindelik ook met ’n sementblad in die bodem verstewig word.


Klik hier vir artikel oor aardverwarming en die kweekhuis-effek

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad