In 'n neutedop 
Statistieke van die ReŽnboog
land

  
Geografiese statistieke
 

Geografiese koŲrdinate:
29 00 S, 24 00 O
Landoppervlakte:
1 219 912 vk km
sluit Prins Edward-eilande in (Marion-eiland en Prins Edward-eiland)
Landsgrense: 
Totaal: 4862 km
Aangrensende buurlande: Botswana 1840 km, Lesotho 909 km, Mosambiek 491 km, NamibiŽ 967 km, Swaziland 430 km, Zimbabwe 225 km

Kuslyn:

2798 km

Hoogste en laagste punte:

Laagste: Atlantiese Oseaan 0 m
Hoogste punt: Njesuthi 3408 m
Natuurlike hulpbronne:
Goud, chroom, antimoon, steenkool, ystererts, mangaan, nikkel, fosfate, tin, uraan, sierdiamante, platinum, koper, vanadium, sout, aardgas

  
Regering van Suid-Afrika
  

Hoofstede:
Pretoria (uitvoerend) en Kaapstad (wetgewend). Bloemfontein is die regsentrum
Nege provinsies:
Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, Limpopo
Onafhanklikheid:
Op 31 Mei 1910 verenig die Kaapkolonie, Natal, die Oranjerivierkolonie en Transvaal om die Unie van Suid-Afrika te vorm --  ín dominium of susterstaat van Brittanje in die Britse Gemenebes. Met die aanvaarding in 1931 van die Statuut van Westminster deur die Britse parlement word die volle gelykheid van Brittanje en die dominiums, dus ook Suid-Afrika, erken en word die Statebond, ín vereniging van onafhanklike state, gestig. Suid-Afrika, onder 'n apartheidsregering, word in 1961 'n republiek en tree uit die Statebond
Grondwet:
NŠ die afskaffing van apartheid tree 'n nuwe grondwet gegrond op gelyke, veelrassige deelname in werking. Dit word op 4 Desember 1996 deur die Grondwetlike Hof gesertifiseer en op 10 Desember 1996 deur die destydse pres. Nelson Mandela onderteken. Dit tree op 3 Februarie 1997 in werking
Regstelsel:
Gegrond op Romeins-Hollandse reg en Engelse gemenereg
Stemreg:
Stemreg ongeag ras, kleur of geslag vir kiesers van 18 jaar en ouer
Uitvoerende gesag:
Staats- en regeringshoof:  pres. Kgalema Motlanthe (sedert 25 September 2008)
Kabinet: word deur die president aangestel.
Wetgewende gesag::
Tweekamer-parlement bestaande uit die Nasionale Vergadering  (400 setels; lede word ingevolge 'n stelsel van proporsionele verteenwoordiging vir vyf jaar gekies) en die Nasionale Raad van Provinsies (90 setels, 10 lede vir vyf jaar verkies deur nege provinsiale wetgewers, met spesiale magte om streekbelange te beskerm).
Regterlike gesag:
Grondwetlike Hof, AppŤlhof, hooggeregshowe, landdroshowe.

Huistale in SA: verdeling volgens die sensus van 2001

IsiZulu
23,8%

IsiXhosa
17,6%

Afrikaans
13,3%

Sepedi
9,4%

Setswana
8,2%

Engels
8,2%

Sesotho
7,9%

Xitsonga
4,4%

SiSwati
2,7%

Tshivenda
2,3%

IsiNdebele
1,6%

Ander
0,5%

Die tabel hierbo toon die verdeling van die verskillende taalgroepe in Suid-Afrika in terme van die persentasie wat elke taal as huistaal gebruik.

Hoewel Engels die taal van die handel en wetenskap en die klaarblyklike "ankertaal" van die regering is, word dit tuis deur slegs 8,2% van die bevolking gepraat.

Daarteenoor praat byna 'n kwart van die bevolking IsiZulu as huistaal. Die derde posisie van Afrikaans is ook insigewend.

Bevolkingsgroei in SA soos getoon deur sensus van Oktober 2001
Tabel van bevolkingsgroei in verskillende provinsies en bevolkingsafname in Noord-Kaap

Suid-Afrika se bevolking in sy geheel het gegroei  van 40.583.573 in 1996 tot 44.819.778 in 2001. Dit is 'n groei van 10,4%.

Die grootste toename was in Gauteng ( meer as 20%), gevolg deur die Wes-Kaap  (meer as 14%). Die Oos-Kaap en die Vrystaat se bevolkingstoename was altwee minder as 3%, terwyl daar in die Noord-Kaap in 2001 minder mense as in 1996 was. Interne verhuisings van mense van die meer landelike provinsies na die meer stedelike provinsies kan moontlik hierdie verskille in die bevolkingsgroei deels verklaar.

Sowat vier uit elke vyf Suid-Afrikaners (79%) is swart Afrikane.

Huishoudelike goedere in werkende toestand volgens die sensus in 2001

Radio 73,0%

Televisie 53,8% Rekenaar  8,6%

Yskas 51,2%

Tuistelefoon 24,4% Selfoon 32,3%

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad