Speel skaak
in ’n paar ledige minute

  •  Klik op ’n skaakstuk van jou keuse en klik dan op die blokkie waarheen jy dit wil skuif.
•  Let ook op dat rokades (“castling”) sowel as en passant moontlik is.
•  Origens is die program nie so “slim” dat beginners hom nie sal kan klop nie!
 
 

Jy is wit—die rekenaar is swart
Klik op  “Refresh” bo in jou gewel
as jy van nuuts af wil begin

     


Verslag van spel

 JavaScript goedgunstiglik verskaf
deur The JavaScript Source

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad