ē Noord-Sotho
ē Suid-Sotho
ē Tswana

Die Sotho
van Suidelike Afrika

H

ULLE is die mense van die berge, van die tropiese swoeltes en van die dorsland... en elk van die Sotho-volkere van Suidelike Afrika het sy eie gebeurtenisryke geskiedenis. Hulle het betreklike welvaart belewe, maar ook verskriklike armoede, oorwinnings gesmaak, maar ook die pynlikste vernederings ervaar. In die onstuimige eeue wat verby is, het die Sotho-volkere diep spore op die binnelandse landskap getrap...

Suid-Afrika is die tuiste van oor die elf miljoen mense wat seSotho en verwante tale praat. Nog sowat drie en ín half miljoen Sothoís en verwante volkere woon in Suid-Afrikaanse buurlande. Die uiteenlopende Sotho-bevolking sluit die Noord-Sotho (Pedi), die Suid-Sotho en die Tswana (BaTswana) in, wat elk ín heterogene groepering is.

Volgens geskiedkundiges het die voorouers van vandag se Sothoís hulle in die vyftiende eeu in die streek kom vestig. Soos die ander swart volkere van Suid-Afrika was hulle boere wat van verder noord op vasteland gekom het. Dit was egter blykbaar nie een massiewe volksverhuising, soos voorheen gemeen is nie. Kleinerige groepies mense was telkens betrokkeómense wat hul nedersettings verdeel en onderverdeel en na nuwe gebiede versit het. Dit geld ook vir die Sothoís. Die verskillende Sotho-groepe word vanweŽ taalkundige ooreenkomste saamgegroepeer.

Uiteindelik het die Noord-Sotho gevestig geraak in die huidige Limpopo en Mpumalanga; die Wes-Sotho (Tswana) in Botswana, die Noord-Kaap, Noordwes en die Wes-Vrystaat; en die Suid-Sotho in Lesotho en die Vrystaat. 

Nedersetting in Lesotho-hooglandSoos baie mense van die naburige Nguni, het die Sothoís tradisioneel ín gemengde boerdery bedryf deur sowel vee aan te hou as gewasse te verbou. Die vee was beeste, bokke en skape, terwyl graan en tabak gekweek is. Die Sothoís was bekend vir hul metaalwerk, leerbewerking en hout- en ivoorsnywerk.

Die meeste Sothoís het, ook soos die Nguni, in klein kapteinskappe gewoon, waarin ín mens se status deels deur jou verwantskap met die hoofman bepaal is. Anders as wat aanvanklik by die Nguni die geval was, was die Sotho-huishoudings in statte saamgegroepeer, waar die ekonomiese verantwoordelikhede in die reŽl deur die stat se bewoners gedeel is. Statte is in wyke of woonbuurte verdeel, wat dikwels deur lede van meer as een patrilinieÍre familiegroep (familie volgens die manlike linie) bewoon is.

Die hoofman van die statówat sy posisie geŽrf hetóhet gewoonlik wykleiers aangewys, wie se hutte rondom die hoofman se hut saamgetros het. Sotho-statjies het soms tot groot dorpe van etlike duisende mense aangegroei. Die landerye was gewoonlik buite die stad en nie teenaan die hutte nie. Hierdie statsorganisasie kon die Sothoís dalk in staat gestel het om hulle doeltreffender te verdedig as wat die geval met verspreide huishoudings sou gewees het, terwyl dit waarskynlik ook die hoofman se beheer oor die wykleiers vergemaklik het.

Sotho-statte is ook in ouderdomsgroepe ingedeelógroepe mans of vroue van naastenby dieselfde leeftyd. Elke ouderdomsgroep het spesifieke verantwoordelikhede gehad. Die mans, afhangende van hul portuurgroep, was in beheer van oorlogvoering en veewagtery, die vroue vir die kweek van gewasse en religieuse take. ín Hele portuurgroep het gewoonlik van die een taak tot die volgende gevorder, terwyl die stat dikwels die verandering met ín reeks rituele gevier het en, in sommige gevalle, met ín inlywingsplegtigheid of inisiasieseremonie.

ReŽls oor afstamming was belangrik by die Sotho. Stamme is dikwels op die totemisme gegrond, dit wil sÍ die mistieke opvatting dat die stam aan ín natuurding of dier verwant is. Vername Sotho-stamme was onder meer diť van die Leeu (Taung), Vis (Tlhaping), Olifant (Tloung) en Krokodil (Kwean).

Teen die vroeŽ twintigste eeu het baie Sotho-statte reeds hul aansprake op grond verloor in mededinging met blankes wat ook in daardie gebiede gewoon het. Veeboerdery het moeiliker geraak en, namate die Westerse ekonomiese druk verhewig het, het Šl meer Sothoís van Lesotho en Suid-Afrika hulle tot die myne gewend om werk te kry. Nie baie lank gelede nie is geraam dat daar sowat 100 000 Sotho-werkers in Suid-Afrikaanse myne is, terwyl baie ander regdeur die land in stede werk.

ē Noord-Sotho
DIE heterogene Noord-Sotho word dikwels die Pedi (of BaPedi) genoem, omdat die Pedi die grootste van die Noord-Sotho-groepe is. Hul taal is sePedi (ook genoem seSotho sa Leboa of Noord-Sotho). Volgens die sensus van 2001 was 9,4 persent (of sowat 4,2 miljoen) van Suid-Afrika se 44 819 778 mense sePedi-sprekend. 

 

Wyle Modjadji VI

BO: Wyle Modjadi VI (oorlede Junie 2005)

Die Ryk van die
ReŽnkoningin

DIE "reŽnkoningin" van die Lobedu word die Modjadji genoem, ín erflike titel watóvreemd aan die swart volkere van Suid-Afrikaóin die moederlike linie voortgedra word.

Maar die troon is nou weer vakant. Die jongste Modjadji, Modjadji VI, wat haar ouma opgevolg het wat in 2001 oorlede is, is self in Junie 2005 tragies dood. Sy was maar ín jeugdige 27 jaar oud.

Die reŽnkoningin van die Lobedu sou in staat wees om die wolke te beheer en reŽn te maak. Haar grondgebied in die newels van die Letaba-vallei, naby Tzaneen in Limpopo, bevat die wÍreld se grootste versameling broodbome.

Die mistieke wÍreld van die Modjadji, wat haar lewe in betreklike afsondering slyt, het tot ín groot toeriste-attraksie ontwikkel. Haar posisie verg egter ook yslike opofferinge van die monarg. Sy mag byvoorbeeld nie trou nie, hoewel sy toegelaat word om diskreet met mans te verkeer en natuurlik kinders te kry ten einde haar dinastie voort te sit. Boonop het sy ín aantal "vroue", wat na haar politieke belange omsien.

Maar waar het die dinastie van die reŽnkoningin eintlik begin? Volgens oorlewering is ín hoofman met die naam Mugodo omstreeks 1800 deur die voorvaderlike geeste gewaarsku dat sy seuns met ín sameswering besig was om sy heerskappy omver te werp. Hy het hulle almal doodgemaak en aan sy dogter gesÍ dat die geeste wou hÍ dat sy hom nŠ sy dood moes opvolg. Die voorvaderlike geeste sou verorden het dat ín dinastie van vroue gevestig moes word.

Toe sy die lewe aan ín seun skenk, is hy verwurg. Haar tweede kind was ín dogtertjie en sů het die vroulike vorstelike linie begin.

Die Modjadjióen opeenvolgende Mopdjadjiísóhet in volslae afsondering diep in die bos bly woon en reŽnmaak-rituele uitgevoer wat die Modjadji regoor Suid-Afrika bekend gemaak het. Gesante het van heinde en ver gekom om die reŽnkoningin te raadpleegóalmal natuurlik met ín heilige ontsag omdat hulle gevrees het dat sy hulle dalk met droogtes kon straf as hulle haar kwaad maak. Selfs in die jongste tyd sou provinsiale premiers die Modjadji op hul knieŽ nader nadat hulle eers hul skoene uitgetrek het.

En oud-pres. Nelson Mandela, wat in 1994 ín oudiŽnsie by die toenmalige Modjadji aangevra het, het net met haar gepraat wanneer sy hom aangespreek het en dan ook slegs deur ín tussenganger. Eers nŠ ín paar besoeke kon hy regstreeks met haar praat.

Daardie Modjadji se ouma het ín lang heerskappy gehad en wel van 1896 tot 1959. Sy self het in 1982 die reŽnkoningin geword en is in 2001 oorlede. Haar enigste oorlewende dogter wat haar kon opvolg, is net twee dae voor haar dood, met die gevolg dat haar 25-jarige kleindogter die troon geŽrf hetódie jongste Modjadji nog en die enigste met skoolopleiding. Sy is in 2003 deur koning Mphephu van Venda gekroon.

Maar nou is hierdie Modjadji ook oorlede. ín Donker sluier is oor die oorsaak van haar dood getrek en dit was onvermydelik dat baie mense sou bespiegel of sy aan vigs gely het. 

Wyle Modjadji VI laat ín babadogter en ín seun van agt agter. Daar word gegis of die dogtertjie haar ma sal opvolg, wat kan beteken dat ín regent aangestel sal moet word om te regeer totdat sy volwasse is. Maar die ringkoppe van die Lobedu laat hulle nie aanjaag nie en hul besluit oor ín opvolger was nog nie geneem toe hierdie artikel geskryf is nie.    

Hierdie gemeenskap het volgens geskiedkundiges sy beslag in die

 teenswoordige Limpopo-provinsie gekry, toe ín konfederasie van klein kapteinskappe die een of ander tyd voor die sewentiende eeu gevorm is. ín Reeks sterk Pedi-hoofmanne het die beheer oor kleiner kapteinskappe oorgeneem en kon verskeie geslagte lank die belangrike handelsroetes tussen die binnelandse plato en die Indiese Oseaan domineer.

In die negentiende eeu is Pedi-leŽrs deur die Natalse leŽrs van Mzilikazi verslaan, maar toe weer opgehef deur ín Pedi-hoofman, Sekwati. Afrikaner-Voortrekkers van Transvaal het sekere Pedi-grond vreedsaam verkry, maar later oor verdere grondeise met hulle in botsing gekom.

Die kleiner Lobedu-bevolkingsgroep vorm nog ín subgroep van die Noord-Sotho. Die Lobedu is naby verwant aan die Shona, die grootste etniese groep in Zimbabwe, maar die Lobedu word veral vanweŽ taalooreenkomste by die Sotho ingedeel. Die Lobedu is intensief bestudeer deur die vroeg-twintigste-eeuse antropoloog J.D. Krige, wat die unieke magiese kragte beskryf het wat aan die heerseres van die Lobedu toegedig word. Sy word deur buitestaanders die reŽnkoningin genoemóvanweŽ haar veronderstelde vermoŽ om reŽn te bewerk (lees afsonderlike artikeltjie hieronder). 

 

Die Noord-Sotho se tuisland Lebowa is in 1972 tot ín "selfregerende" gebied (nie ín onafhanklike staat nie) verklaar. Ekonomiese probleme het egter die arm tuisland geteister en die bevolking kon nie deur ín sterk etniese saamhorigheid verenig word nie. Met die afskaffing van die tuislande in die nuwe Suid-Afrika het Lebowa ook as ín staatkundige entiteit verdwyn. 

ē Suid-Sotho
DIE Suid-Sotho is ín uiteenlopende groep van sowat 3,5 miljoen Suid-Afrikaners, van wie baie in die omstreke van Lesotho woon, asook die geraamde 1,8 miljoen inwoners van die bergkoninkryk Lesotho.

Die Suid-Sotho is in die 1830ís tydens die heerskappy van koning Moshoeshoe I (Mosjesj) verenig. Moshoeshoe het die beheer verkry oor  verskeie groepies Sotho-sprekers wat deur die mfecane verstrooi is. Die mfecane (in Sotho bekend as die difaqane) was ín tydperk van oorlogvoering en gedwonge verhuisings van Suid-Afrikaanse volkere wat deur die miltante Zoeloekoning Shaka begin is. Dit het van 1818 tot 1840 geduur.

Moshoeshoe I

BO: Koning Moshoeshoe I (omstreeks 1786Ė1870). Sy naam word Mo-sjwe-sjwe uitgespreek, wat verklaar hoekom dit dikwels in ou geskiedenisboeke as Mosjesj aangedui word (soos dit trouens vervorm is deur die Trekkers wat nie sy taal geken het nie). Daar word vertel dat hy in sy jeug 'n beesstrooptog uitgevoer het en daarnaósoos die tradisie wasósy eie lof in besing het in 'n gedig wat hy gemaak het. Daarin het hy gespog dat hy soos 'n skeermes was al sy slagoffer, ene Ramonaheng, se baard afskeer het. In sy taal was ín skeermes shoeshoe (uitgespreek sjwe-sjwe), na die klank wat dit maak wanneer 'n mens daarmee skeer. Daarna is hy goedig Moshoeshoe (Die Skeerder) genoem.

Sommige van die Suid-Sotho-gemeenskappe het verbintenisse gehad met San-gemeenskappe wat net wes van Moshoeshoe se gebied gewoon het. Gevolglik het die taal van die Suid-Sotho, anders as diť van die Noord-Sotho, ín aantal klapklanke wat met Khoisan-tale geassosieer word.

Die Suid-Sotho van Suid-Afrika is in die apartheidsjare tot die klein tuislandjie QwaQwa gerelegeer, wat aan Lesotho grens.  QwaQwa is in 1974 tot "selfregerende" gebied verklaar, maar hoofminister Kenneth Mopeli het onafhanklikheid verwerp op grond daarvan dat die tuisland nie ín lewensvatbare ekonomie het nie. In die 1980ís het net sowat 200.000 Sothoís in QwaQwa gewoon.

Botshabelo, ín gemeenskap van meer as 300.000 mense, is in 1987 by QwaQwa ingelyf. Amptenare van die tuisland se hoofstad, Phuthaditjhaba, en baie inwoners van die tuisland het beswaar gemaak teen die stap, en Botshabelo is kort daarna ingevolge ín hofbeslissing aan die Vrystaat teruggegee. Die tuisland het ín oorbevolkte enklave van brandarm mense gebly totdat die tuislande in 1994 ontbind is.

Drakensberg

BO: Die magtige Drakensberg... in hierdie bergagtige wÍrelddeel, in die voetheuwels aan die westekant, het Moshoeshoe I in die jare dertig van die negentiende eeu talle Sotho-sprekende verstrooides van die mfecane tot ín volk verenig.

Foto: JPL / NASA

ē Tswana
DIE Tswana (BaTswana), na wie soms as die Wes-Sotho verwys word, is ín heterogene groep, wat nakomelinge insluit van die eens groot gemeenskappe van die Tlhaping en Rolong, asook die Hurutshe, Kwena en ander klein groepies.

Hul taal, seTswana, is naby verwant aan seSotho, en in die meeste gebiede kan die mense mekaar oor en weer verstaan. Volgens die sensus van 2001 was 8,2 persent (of sowat 3,7 miljoen) van Suid-Afrika se 44 819 778 mense seTswana-sprekend. Daar is ook ín geraamde sowat 1,5 miljoen Tswanas in Botswana.

In Suid-Afrika woon baie BaTswana in die talle segmente van die gewese tuisland Bophuthatswana, asook in die naburige gebiede van Noordwes en die Noord-Kaap. Noemenswaardige aantalle Tswanas word ook in die meeste stedelike gebiede regoor Suid-Afrika aangetref.

Teen die negentiende eeu was verskeie Tswana-groepe polities afhanklike, losweg geaffilieerde kapteinskappe wat herhaaldelik met Afrikaners in die teenswoordige Limpopo-provinsie gebots het. In die laat negentiende eeu het amptenare van die Boere en die Britte beslag gelÍ op feitlik al die grond van die Tswanas en dit tussen die Kaapkolonie, Boererepublieke en Britse gebiede verdeel. In 1910, toe Kaapland en Transvaal provinsies van die Unie van Suid-Afrika geword het, het die Tswana-hoofmanne die meeste van hul oorblywende magte verloor, terwyl die Tswanas gedwing is om belasting aan die Britse kroon te betaal. Hulle het geleidelik trekarbeiders geword en veral in die myne gaan werk om ín bestaan te maak.

Die Tswana-kultuur kom in baie opsigte ooreen met diť van die verwante Sotho-volkere. Die kultuur word onder meer gekenmerk deur ín ingewikkelde regstelstel, met ín hiŽrargie van howe en bemiddelaars, en kwaai strawwe vir oortreders.

Bophuthatswana is in 1977 "onafhanklik" verklaar, hoewel geen land buiten Suid-Afrika die onafhanklikheid erken het nie. Die tuisland het meestal bestaan uit sewe losstaande enklaves naby of aan die grens tussen Suid-Afrika en Botswana. Sy bevolking van sowat 1,8 miljoen in die laat 1980ís het na skatting uit 70 persent Tswanas bestaan. Die res was ander Sothoís, asook Xhosas, Zoeloes en Shangaans. Nog 1,5 miljoen Tswanas het elders is Suid-Afrika gewoon.

Bophuthatswana se inwoners was baie arm, ondanks die gebied se mineraalrykdom. Die meeste werkers het dan ook elke dag na Suid-Afrika gereis om te gaan werk.

In 1988 was daar ín opstand toe lede van Botswana se weermag geprobeer het om van die tuisland se president, Lucas Mangope, ontslae te raak. Bophuthatswana het in die jare negentig weer ín deel van Suid-Afrika geword en die tuisland is amptelik tot niet gemaak nŠ die Suid-Afrikaanse verkiesing van April 1994.

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad