Basies byderhand

      
        Nuttige inligting as jy dit skielik moet hê:
  • maaltafels vir leerders wat gou-gou hul kennis daarvan wil opskerp
  • omrekeningstabelle—metrieke en imperiale mate
  • periodieke tabel van die elemente

           KALKULATORS:
       
 As jy jaart, voet of duim met 'n kalkulator wil
           oorskakel na millimeter of meter—of pond na kilogram—of
           omgekeerd, klik
hier

          En klik hier vir omrekening van temperatuur in Fahrenheit, Celsius,
           kelvin, Rankine, Réaumur

       


Tafels van vermenigvuldiging

 
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
12 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

Hoe om die  9 x-tafel te onthou:
Wat is 9 x 7? Gebruik hierdie metode: Hou al 10 jou vingers in die lug voor jou uitgesprei met die handpalms weg van jou af.  Laat sak nou die 7de vinger. Daar is altesame
6 vingers links van die gesakte vinger en 3 vingers regs van die gesakte vinger.

Die antwoord is
63.

Gebruik nou dieselfde metode met 9x2, 9x3, 9x4, ens. Dit werk elke keer!


 Basiese omrekeningstabelle—metrieke en imperiale mate


x beteken 'maal met' 

 / beteken 'deel deur'

* beteken dis 'n presiese
    waarde

[Alle ander waardes by benadering korrek]

 Om dié te
 verander...
 in dié...  maak so...  Om dié te
 verander...
 in dié...  maak so...
acre hektaar x 0.4047 kilogram ons x 35.3
acre vierkante kilometer / 247 kilogram pond x 2.2046
acre vierkante meter x 4047 kilogram ton / 1000 *
acre vierkante myl / 640 * kilogram ton (VK/lang) / 1016
vat (olie) kubieke meter / 6.29 kilogram ton (VSA/kort) / 907
vat (olie) gelling (VK) x 34.97 kilometer meter x 1000 *
vat (olie) gelling (VSA) x 42 * kilometer myl x 0.6214
vat (olie) liter x 159 liter kubieke duim x 61.02
sentimeter voet / 30.48 * liter gelling (VK) x 0.2200
sentimeter duim / 2.54 * liter gelling (VSA) x 0.2642
sentimeter meter / 100 * liter pints (VK) x 1.760
sentimeter millimeter x 10 * liter pints (US liquid) x 2.113
kubieke cm kubieke duim x 0.06102 meter jaart / 0.9144 *
kubieke cm liter / 1000 * meter sentimeter x 100 *
kubieke cm milliliter x 1 * myl kilometer x 1.609
kubieke voet kubieke duim x 1728 * millimeter duim / 25.4 *
kubieke voet kubieke meter x 0.0283 ons gram x 28.35
kubieke voet kubieke jaart / 27 * pint (VK) liter x 0.5683
kubieke voet gelling (VK) x 6.229 pint (VK) pints (VSA vl.) x 1.201
kubieke voet gelling (VSA) x 7.481 pint (VSA vl.) liter x 0.4732
kubieke voet liter x 28.32 pint (VSA vl.) pint (VK) x 0.8327
kubieke duim kubieke cm x 16.39 pond kilogram x 0.4536
kubieke duim liter x 0.01639 pond ons x 16 *
kubieke meter kubieke voet x 35.31      

 Om dié te
 verander...
 in dié...  maak so...  Om dié te
 verander...
 in dié...  maak so...
voet sentimeter x 30.48 * vierkante cm vierkante duim x 0.1550
voet meter x 0.3048 * vierkante voet vierkante duim x 144 *
voet jaart / 3 * vierkante voet vierkante meter x 0.0929
vl.ons (VK) vl.ons (VSA) x 0.961 vierkante duim vierkante cm x 6.4516 *
vl.ons (VK) milliliter x 28.41 vierkante duim vierkante voet / 144 *
vl.ons (VSA) vl.ons (VK) x 1.041 vierkante km acre x 247
vl.ons (VSA) milliliter x 29.57 vierkante km hektaar x 100 *
gelling pints x 8 * vierkante km vierkante myl x 0.3861
gelling (VK) kubieke voet x 0.1605 vierkante meter acre / 4047
gelling (VK) gelling (VSA) x 1.2009 vierkante meter hektaar / 10 000 *
gelling (VK) liter x 4.54609 * vierkante meter vierkante voet x 10.76
gelling (VSA) kubieke voet x 0.1337 vierkante meter vierkante jaart x 1.196
gelling (VSA) gelling (VK) x 0.8327 vierkante myl acre x 640 *
gelling (VSA) liter x 3.785 vierkante myl hektaar x 259
gram kilogram / 1000 * vierkante myl vierkante km x 2.590
gram ons / 28.35 vierkante jaart vierkante meter / 1.196
hektaar acre x 2.471 metr. ton kilogram x 1000 *
hektaar vierkante km / 100 * metr. ton ton (VK/lang) x 0.9842
hektaar vierkante meter x 10000 * metr. ton ton (VSA/kort) x 1.1023
hektaar vierkante myl / 259 ton (VK/lang) kilogram x 1016
hektaar vierkante jaart x 11 960 ton (VK/lang) ton x 1.016
duim sentimeter x 2.54 * ton (VSA/kort) kilogram x 907.2
duim voet / 12 * ton (VSA/kort) ton x 0.9072
      jaart meter x 0.9144 *

 Periodieke tabel van die elemente

1
H

2
He

3
Li

4
Be

5
B

  
 Klik hier vir periodieke tabel 
Groterige item—wag asseblief geduldig terwyl dit laai


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad