Omrekening van temperature in verskillende skale
 

Fahrenheit  F   •   Celsius  C   •   kelvin K   •   Rankine  Ra   •   Réaumur  Re

Tik ’n gegewe  temperatuur in die betrokke veld hieronder in.
Die ander velde behoort dadelik die omrekenings te toon.

° Fahrenheit  
° Celsius  
  kelvin  
° Rankine  
° Réaumur  

 
Omrekeningsformules 
 
Reken om van... 
 

             na...             
 

Formule
9/5 = 1.8    9/4 = 2.25    10/8 = 1.25

Fahrenheit Celsius C = (F - 32) / 1.8
Fahrenheit kelvin K = (F + 459.67) / 1.8
Fahrenheit Rankine Ra =  F + 459.67
Fahrenheit Réaumur Re = (F - 32) / 2.25
Celsius Fahrenheit F =  C × 1.8 + 32
Celsius kelvin K = C  + 273.15
Celsius Rankine Ra =  C × 1.8 + 32 + 459.67
Celsius Réaumur Re =  C × 0.8
kelvin Celsius C = K - 273.15
kelvin Fahrenheit F = K × 1.8 - 459.67
kelvin Rankine Ra = K × 1.8
kelvin Réaumur R = (K - 273.15) × 0.8
Rankine Celsius C = (Ra - 32 - 459.67) / 1.8
Rankine Fahrenheit F =  Ra - 459.67
Rankine kelvin K =  Ra / 1.8
Rankine Réaumur Re = (Ra - 32 - 459.67) / 2.25
Réaumur Celsius C =  Re × 1.25
Réaumur Fahrenheit F =  Re × 2.25 + 32
Réaumur kelvin K =  Re × 1.25 + 273.15
Réaumur Rankine Ra =  Re × 2.25 + 32 + 459.67
 

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad