’n Laslappie van Mieliestronk

Farao Die tien plae van Ou Egipte

D

IE onderstaande opsomming van die tien plae van Egipte is gegrond op die vertelling daaroor in Exodus in die 1983-vertaling van die Afrikaanse Bybel...

REGS BO: Die kop van die kolossale standbeeld van die farao Ramses II by Luxor, soos dit in 1896 gefotografeer is, maar hier op ’n ander agtergrond geplaas is. Daar word gemeen dat Ramses II die farao was wat in die Bybelboek Exodus genoem word.
  

Voorstelling van Egipte as geknelde landREGS: ’n Voorstelling van Egipte as geknelde land in die tyd toe die farao halsstarrig geweier het dat die Israeliete daarvandaan  wegtrek... en vir sy koppigheid met tien plae gestraf is.

 

 

 

•   Die eerste plaag (Exodus 7:14-24):
Water verander in bloed: Al die water van Egipte, van die Nylrivier tot al kanale, riviere, moerasse en damme, selfs die water in die hout- en klipbakke, verander in bloed. Die vis in die Nyl vrek en die rivier se water stink só dat die Egiptenaars dit nie kan drink nie.

Hoe die Nyl miskien uit die ruimte sou gelyk het as dit vandag in bloed sou verander hetREGS: Hoe die Nyl miskien uit die ruimte sou gelyk het as dit vandag in bloed sou verander het.

Foto: NASA (ietwat gewysig)

•   Die tweede plaag (Exodus 8:1-15):
Paddas:
Egipte is oortrek van die paddas—die Nyl wemel van hulle en hulle kom voor in die kanale, riviere en moerasse. Hulle kom selfs in huise in en hulle spring op mense. En nadat hulle gevrek het, word hulle in hope bymekaargehark, en die land stink daarvan.

 •   Die derde plaag (Exodus 8:16-19):
Muggies: Muggies kom oor die hele Egipte voor en mens en dier is oortrek van hulle.

Muggies oral...LINKS: Muggies oral... en hulle pla  mens en dier.

•   Die vierde plaag (Exodus 8:20-32):
Steekvlieë: In die huise van die Egiptenaars en ook op hul lande swerm dit só van die steekvlieë dat die land daardeur lam gelê word.

•   Die vyfde plaag (Exodus 9:1-7):
Pes onder die vee: ’n Baie swaar pes breek onder die vee van die Egiptenaars uit—onder hul perde, donkies, kamele, beeste en kleinvee—maar geen enkele stuk vee van die Israeliete vrek nie.

•   Die sesde plaag (Exodus 9:8-12):
Etterende swere: Roet wat uit ’n oond geskep is, word deur Moses in die lug opgegooi—waarna dit ’n fyn poeier word wat regoor Egipte etterende swere op mens en dier veroorsaak.

•   Die sewende plaag (Exodus 9:13-35):
Hael: Hael tref die hele Egipte, dit tref alles wat buite is, mens sowel as dier. Die plante word ook deur die hael weggeslaan en die bome is in repe. Net in die Gosenstreek, waar die Israeliete is, is daar nie hael nie.

HaelREGS: Hael tref mens en dier wat in die oopte is en slaan die plante weg.

•   Die agtste plaag (Exodus 10:1-20):
Sprinkane: ’n Oostewind bring sprinkane aan wat die land só bedek dat ’n mens die grond nie kan sien nie. Hulle vreet elke groenigheidjie af wat oorgebly het ná die hael, selfs dié van elke boom wat weer uitgeloop het.

•   Die negende plaag (Exodus 10:21-29):
Duisternis: Drie dae lank is dit pikdonker oor die hele Egipte, maar in al die woongebiede van die Israeliete is daar lig.

•   Die tiende plaag (Exodus 11:1-10, 12:1-42):
Die dood van die eersgeborenes: Die eersgeborenes in Egipte sterf—van die eersgeborene van die farao tot by die eersgeborene van die slavin wat koring maal, en selfs al die eerstelinge van die diere—maar onder die Israeliete word geen mens of dier deur die plaag getref nie (“die paasfees van die Here”). Farao laat toe dat die Israeliete trek. Hul lang trek in die woestyn begin.
 


Klik hier om terug te keer na die Laslappie-bladwyser

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad